Gwenno Dafydd Home

Welcome / Croeso             

gwennocard        

This is Gwenno Dafydd’s website. Gwenno Dafydd is a Cardiff (Wales, UK) based,  Coach, Mentor and Trainer and has a more than thirty year career working professionally in Britain and Internationally in Media, Education and Business to draw upon to ‘Create Excellence’ in three areas:

Leadership Coaching, Public Speaking & Confidence Building Training.

Dyma wefan Gwenno Dafydd. Mae Gwenno Dafydd yn Annogydd, Mentor a Hyfforddwraig sydd yn byw yng Nghaerdydd (Cymru, DU) ac mae ganddi yrfa o dros dri-deg mlynedd yn gweithio yn broffesiynol ym Mhrydain ac yn Rhyngwladol yn y Cyfryngau, Addysg a Busnes i alw arno iddi allu  ‘Creu’n Eithriadol’ mewn tair ardal:

Annogaeth ArweinyddiaethHyfforddiant Siarad yn Gyhoeddus a  Hyfforddiant Hunan Hyder.

View Gwenno Dafydd's profile on LinkedIn