Gwenno Dafydd

Rhyddhau Hyder.

Creu Rhagoriaeth.

Rhyddhewch eich hyder

Beth sydd yn eich rhwystro rhag ‘Creu Rhagoriaeth’ i ddod yn Arweinydd Ysbrydoledig a Phwerus?

Hyfforddiant Arwain

Drwy y defnydd o gwestiynu dyrus ac anogaeth heb gyfeirio, r’wy’n medru dangos i chi sut i gyflawni eich potensial a theithio mor bell ag sydd bosib yn eich maes dewisiedig

Anogaeth Siarad Cyhoeddus

Technegau a thips gwych ar sut i ddatblygu i fod yn siaradwr/wraig effeithiol, ysbrydoledig a phwerys.

Hyfforddiant Hunan Hyder

Mae hunan-hyder a hunan-gred yn hanfodol i BOB llwyddiant s’dim ots pa mor llwyddiannus y byddwch.

Cyflwynodd Gwenno weithdy ar Hyfforddiant i’r Cyfryngau i Dim Rhyngwladol Pel Rhwyd Cymru i baratoi ar gyfer delio gyda’r Wasg yng Nghwpan y Byd yn Awstralia, fe’i gwnaeth yn rhyngweithiol ag yn lot fawr o hwyl ar ol diwrnod hir yn y gwersyll. R’oedd hi’n medru tynnu ar a rhannu ei phrofiad helaeth o flynyddoedd o brofiad yn y maes yma gyda’r chwaraewyr ar tim rheolaeth. R’oedd y gweithdy yn addysgiadol a’r tips gwych wnaeth Gwenno eu rhannu gyda ni yn hynod o ddefnyddiol o dan olau llachar y wasg yng Nghwpan Pel Droed y Byd. Llawer o ddiolch i Gwenno am rannu ei gwybodaeth a’i harbenigedd gyda ni.
Hyfforddwr Tim Pel Rhwyd Cymru
Trish Wilcox
Penaeth Perfformiad Elitaidd Pelrwyd Cymru

gwella sgiliau rhyng-bersonol

Datblygu i fod yn arweinydd effeithiol

Eich cynorthwyo i oresgyn heriau a rhwystrau.
Canolbwyntio ar gols llwyddiannus ac allbynau positif mewn ffordd hwyliog.

Dadorchuddio eich disgleirdeb.

siarad gyda hyder

Datblygwch i fod yn siaradwr/wraig cyhoeddus effeithiol.

Anogaeth Siarad yn Gyhoeddus. Sut i ddod yn hyderys a cael presenoldeb pwerys. Beth sydd yn eich rhwystro rhag ‘Creu Rhagoriaeth’ mewn dod yn siaradwr/wraig rhagorol gyda phresenoldeb pwerys? R’wy’n cyflwyno anogaeth siarad cyhoeddus o’r radd uchaf bosib boed hynna ar gyfer cyfweliad teledu, areithiau priodasol, cyflwyniadau, cyfweliadau neu gynadleddau.

 

Anogydd Siarad Cyhoeddus

dull cadarnhaol

Adeiladu Hyder

Mae hunan-hyder yn ganolog i unrhyw fath o lwyddiant. Gofynnwch i unrhyw berson llwyddiannus.

Cleientiaid

Cleientiad cyfredol a diweddar

Rhyddhewch EICH hyder