Gwenno Dafydd

Rhyddhau Hyder.

Creu Rhagoriaeth.

Rhyddhewch eich hyder

Beth sydd yn eich rhwystro rhag ‘Creu Rhagoriaeth’ i ddod yn Arweinydd Ysbrydoledig a Phwerys?

Hyfforddiant Arwain

Drwy y defnydd o gwestiynu dyrus ac anogaeth heb gyfeirio, r’wy’n medru dangos i chi sut i gyflawni eich potensial a theithio mor bell ag sydd bosib yn eich maes dewisiedig

Anogaeth Siarad Cyhoeddus

Technegau a thips gwych ar sut i ddatblygu i fod yn siaradwr/wraig effeithiol, ysbrydoledig a phwerys.

Hyfforddiant Hunan Hyder

Mae hunan-hyder a hunan-gred yn hanfodol i BOB llwyddiant s’dim ots pa mor llwyddiannus y byddwch.

Cyflwynodd Gwenno weithdy ar Hyfforddiant i’r Cyfryngau i Dim Rhyngwladol Pel Rhwyd Cymru i baratoi ar gyfer delio gyda’r Wasg yng Nghwpan y Byd yn Awstralia, fe’i gwnaeth yn rhyngweithiol ag yn lot fawr o hwyl ar ol diwrnod hir yn y gwersyll. R’oedd hi’n medru tynnu ar a rhannu ei phrofiad helaeth o flynyddoedd o brofiad yn y maes yma gyda’r chwaraewyr ar tim rheolaeth. R’oedd y gweithdy yn addysgiadol a’r tips gwych wnaeth Gwenno eu rhannu gyda ni yn hynod o ddefnyddiol o dan olau llachar y wasg yng Nghwpan Pel Droed y Byd. Llawer o ddiolch i Gwenno am rannu ei gwybodaeth a’i harbenigedd gyda ni.
Trish Wilcox
Penaeth Perfformiad Elitaidd Pelrwyd Cymru

improving people skills

Datblygu i fod yn arweinydd effeithiol

Eich cynorthwyo i oresgyn heriau a rhwystrau.
Canolbwyntio ar gols llwyddiannus ac allbynau positif mewn ffordd hwyliog.

Dadorchuddio disgleirdeb.

siarad gyda hyder

Datblygwch i fod yn siaradwr/wraig cyhoeddus effeithiol.

Anogaeth Siarad yn Gyhoeddus. Sut i ddod yn hyderys a cael presenoldeb pwerys. Beth sydd yn eich rhwystro rhag ‘Creu Rhagoriaeth’ mewn dod yn siaradwr/wraig rhagorol gyda phresenoldeb pwerys? R’wy’n cyflwyno anogaeth siarad cyhoeddus o’r radd uchaf bosib boed hynna ar gyfer cyfweliad teledu, areithiau priodasol, cyflwyniadau, cyfweliadau neu gynadleddau.

 

DSC_0100

dull cadarnhaol

Adeiladu Hyder

Mae hunan-hyder yn ganolog i unrhyw fath o lwyddiant. Gofynnwch i unrhyw berson llwyddiannus.

Cleientiaid

Cleientiad cyfredol a diweddar

Rhyddhewch EICH hyder

Call Now Button