Gwenno Dafydd Home

Welcome / Croeso             

gwennocard        

This is Gwenno Dafydd’s website. Gwenno Dafydd is a Cardiff (Wales, UK) based,  Coach, Mentor and Trainer and is now extending her work portfolio to working world-wide via Skype.  She has a more than thirty five year career working professionally in Britain and Internationally in Media, Education and Business to draw upon to ‘Create Excellence’ in three areas:

Leadership Coaching, Public Speaking & Confidence Building Training.

Dyma wefan Gwenno Dafydd. Mae Gwenno Dafydd yn Annogydd, Mentor a Hyfforddwraig sydd yn byw yng Nghaerdydd (Cymru, DU)  ac mae hi nawr yn ymestyn ei darpariaeth gwaith yn llwyddiannus iawn ar hyd y byd drwy Skype. Mae ganddi yrfa o dros dri-deg pum mlynedd yn gweithio yn broffesiynol ym Mhrydain ac yn Rhyngwladol yn y Cyfryngau, Addysg a Busnes i alw arno er mwyn gallu  ‘Creu’n Eithriadol’ mewn tair ardal:

Annogaeth ArweinyddiaethHyfforddiant Siarad yn Gyhoeddus a  Hyfforddiant Hunan Hyder.

View Gwenno Dafydd's profile on LinkedIn