My book with a publisher! – Fy llyfr gyda Cyhoeddwr!

A book I started to research and write way back in 1996 as part of my Masters degree has now been completed and is in the hands of an award winning British publisher. My American Agent Tracy Brennan and I await good news. https://traceagency.wordpress.com/

Mae llyfr ddechreuais i ymchwilio ac ysgrifennu nol ym 1996 fel rhan o fy ngradd Masters wedi ei gwblhau ac mae nawr gyda Cyhoeddwr Prydeinig adnabyddus. Mae fy Asiant Americanaidd Tracy Brennan a finne yn digwyl clywed newyddion da yn fuan. https://traceagency.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s