My vision for Saint David’s Day – Fy ngweledigaeth ar gyfer Dydd Gwyl Dewi

http://www.walesonline.co.uk/whats-on/arts-culture-news/st-davids-day-gwenno-dafydd-6752107

My vision for Saint David’s Day is to create a new tradition in every school in Wales whereby they make a School Banner or Banners for each class if they so choose, based on the Saint David’s Day Anthem (Bilingual Words Gwenno Dafydd. Music Heulwen Thomas) and local images and landmarks. This /these banners can then be paraded around the outside of the school in the school yard whilst the children sing the Saint David’s Day Anthem. The parents, family and local residents can watch and support the children, before then going into the school for the annual Saint David’s Day Eisteddfod. This idea has already started to grow in some schools in the Swansea /Neath/ Port Talbot area as well as in Anglesey.  A lot of interest has also been shown on developing County Banners in some areas for the same purpose, similar to the fabulous Pembrokeshire Banner. (which is now used every year in the annual Saint David’s Day Service in Saint David’s Cathedral)

Mae gennyf freuddwyd o greu traddodiad newydd sbon danlli ar gyfer Dydd Gwyl Dewi ym mhob ysgol yng Nghymru I greu Baner Ysgol neu Baneri ar gyfer bob dosbarth os y dymunir, wedi ei selio ar Anthem Dydd Gwyl Dewi. (Geiriau Dwyieithog: Gwenno Dafydd. Cerddoriaeth Heulwen Thomas) a delweddau a llleoliadau pwysiglleol. Caiff y Faner/Baneri yma eu gorymdeithio o amgylch yr ysgol yn iard yr ysgol tra fo’r plant yn canu Anthem Dydd Gwyl Dewi. Bydd y rhieni, teuluoedd a phobl lleol yn dod I wylio ac i gefnogi’r plant cyn iddyn nhw fynd i mewn i’r ysgol ar gyfer yr Eisteddfod ysgol draddodiadol. Mae’r syniad yma eisioes wedi cydio mewn rhai ysgolion yn ardal Abertawe/Castell Nedd / Port Talbot yn ogystal ac ar Ynys Mon. Mae hefyd llawer o ddiddordeb wedi cael ei ddangos ar gyfer datblygu Baneri Sirol tebyg I Faner ysblennydd Sir Benfro (Sydd yn cael ei defnyddio bob blwyddyn yng Ngwasanaeth Dydd Gwyl Dewi Eglys Gadeiriol Ty Ddewi)  ar draws Cymru

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s