Americymru’s Saint David’s Day Ambassador

https://americymru.net/contributors

I feel very honoured to have been recognised by Americymru – The leading Welsh/American website, for the voluntary work I have been doing since 2005 in developing Saint David’s Day celebrations in Wales and around the world. Saint David is the Patron Saint of Wales and was born and lived fifteen miles away from where I grew up in North Pembrokeshire. I was, however, born in North Wales in Bangor, Gwynedd in Saint David’s Hospital! Thank you Americymru. This recognition means a lot to me.

Dwi’n teimlo’n hynod o freintiedig i gael y cydnabyddiaeth yma gan Americymru – Prif wefan Cymru/America, am y gwaith gwirfoddol dwi wedi bod yn ei wneud ers 2005 yn datblygu dathliadau Dydd Gwyl Ddewi nid yn unig yng Nghymru ond hefyd ar draws y byd. Dewi Sant yw  Nawdd Sant Cymru  ac fe gafodd ei eni  a bu’n byw ond pymtheg mlynedd o ble wnes i dyfu fynu yng Ngogledd Sir Benfro. Cefais fy ngeni yng Ngogledd Cymru yn Ysbyty Dewi Sant ym Mangor! Diolch yn fawr Americymru. Mae’r gydnabyddiaeth yma yn meddwl lot i mi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s