Americymru World Ambassador – Llysgenad Americymru i’r byd

https://americymru.net/americymru/blog/4723/gwenno-dafydd-st-davids-day-ambassador-to-the-world-interviewed-on-pryhawn-da

Dyma gyfweliad ar Prynhawn Da ar y 23ain o Chwefro 2017 am fy rol newydd er anrhydedd gydag Americymru fel Llysgenad Dydd Gwyl Dewi  i’r  Byd fel cydnabyddiaeth o fy ngwaith gwirfoddol dros y deuddeg mlynedd olaf yn datblygu dathliadau ein Nawdd Sant, nid yn unig yng Nghymru ond hefyd ar draws y byd.

Here is an interview in the Welsh language on S4C’s Prynhawn Da (Good Afternoon)  on the 23rd of February 2017 about my new honorary role as Americymru’s World Ambassador for Saint David’s Day as recognition of my voluntary work over the last twelve years developing celebrations for our Patron Saint not only in Wales but also around the world.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s