Mwy am Gwenno Dafydd

gwenno

Gwenno Dafydd M.Sc. Econ. (Astudiaethau Merched)

gwennocard

Mae genai brofiad helaeth a llawer o sgiliau a gwybodaeth proffesiynol gwerthfawr. Cymraeg yw fy Mam-iaith a dwi’n medru gweithio’n gyfangwbl drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys cyflwyno fy nghyrsiau a gallai  gynnal unrhyw sgyrsiau Annogaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae genai arbenigedd penodol mewn cynlluniau datblygu merched yn y gweithle, gan gynnwys cynlluniau rol fodelau, mentora a gweithgareddau secondio mewn sefydliadau cyhoeddus, preifat a’r drydedd sector.

R’oeddwn i yn Arbenigydd Cyfle Cyfartal ar y cynllun Cydraddoldeb arloesol i gwmniau bach a chanolig eu maint oedd y WDA yn ei redeg am naw mlynedd ac mae genai bortffolio i dri-deg mlynedd a mwy o waith a phrofiadau  proffesiynol  ym meusydd  Darlledu, Perfformiad, Addysg a Busnes i gyfoethogi profiadau fy nghlientiaid.

Mae fy sesiynau Annogaeth Perfformiad yn cael ei greu yn unigryw at bob sefyllfa a chlient i ddatblygu safonnau hynod o uchel ym mha bynnag faes y byddai’n gweithio. Dwi’n brofiadol iawn i weithio gyda staff ar ba bynnag lefel gan gynnwys i fynu at a lefel Prif Weithredwyr ac Arlywydd Cwmni yn America, yn ogystal i weithio wyneb i wyneb. Mae genai brofiad helaeth o weithio drwy ffon, Sgeip ac ebost felly d’yw pellter daearyddol ddim yn creu problem o gwbl, ac mae fy ngwasanaeth Annogaeth wedi cael canlyniadau llwyddiannus iawn mor bell i ffwrdd ag Efrog Newydd a Zealand Newydd.

Mae hunan-hyder yn ganolog i bob llwyddiant ac mae hyder yn dod drwy weithredu, sydd yn rhywbeth dwi’n ei annog yn gryf iawn mewn ffordd ‘Ddi-Gyfeiriadol’ drwy ddefnyddio cwestiynau dealltwriaethol (Incisive Questioning) a canolbwyntio ar gols a datrysiadau uchelgeisiol. Dwi’n hoff iawn o gael hwyl tra’n gweithio’n galed iawn.  Dwi wrth fy modd yn cyfathrebu a dwi’n gallu siarad pump iaith. Dwi’n hynod o falch i fod wedi cynrychioli Cymru yn rhyngwladol sawl gwaith yn y gorffennol mewn athletau.

Cymwysterau:

  • Annogydd Arweinwyr Cydnabyddiedig Safon 1 & 2 ILM (Cyfystyr a Lefel 7 ILM). ECR Caerdydd 2012 Mae’r Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn digwydd yn rheolaidd gyda’r grwp yma.
  • Rhaglen Datblygiad Hawliau Rhyngwladol Artistiaid & Rheolaeth Busnes Proffesiynol Cerddoriaeth, Safon 1 (Sefydliad Cerddoriaeth Cymru) Ebrill 2013.
  • MSc Econ, Cymdeithaseg (Astudiaethau Merched) Prifysgol Cymru (Caerdydd)  1996
  • Tystysgrif Addysg. (Cymhwyster Dysgu Drama & Chymraeg Ysgol Gynradd ac Uwchradd) Prifysgol Morgannwg (Coleg y Barri) 1978.

Clientiaid Rheolaidd Presenol

Cerwch i fy nhudalen “Tystiolaeth” i weld pam fod y cyflogwyr yma yn dod n’ol atai yn rheolaidd.

Allwch chi gysylltu gyda mi ar +44 (0)29 20390471, defnyddio y ffurflen gyswllt neu gyrru neges i mi at gwenno@gwennodafydd.co.uk

Advertisements