Mae hunan hyder yn ganolog i unrhyw fath o lwyddiant. 

Fe ysgrifennais lyfr am ferched yn y byd comedi dal-dy-dir (stand-up) gafodd ei gyhoeddi gan Parthian Press yn 2016. Cafodd ei ddisgrifio gan ‘Funny Women’ – cymuned gomedi fwyaf y Dewurnas Unedig fel ‘the ultimate canon of female stand-up comics.’

Stand Up Sock It To Them Sisters

R’oedd siarad gyda merched llwyddiannus megis Joan Rivers, Jo Brand, Ronni Ancona, Nina Wadia ac eraill yn agoriad llygaid ac fe ddywedodd pob un ohonyn nhw yr union r’un peth – sef fod hunan-hyder a hunan-gred yn hanfodol i BOB llwyddiant, Does dim ots pa mor llwyddiannus ydych chi yn barod. 

Ydych chi:

 • ⦁ Angen bod yn fwy hyderys yn y gwaith neu mewn sefyllfa busnes?
  ⦁ Angen bod yn fwy hyderys mewn unrhyw ran o’ch bywyd?
  ⦁ Angen gwneud impact bwerys neu gofiadwy mewn digwyddiadau rhwydweithio?
  ⦁ Yn casau cerdded mewn i ddigwyddiadau neu gyfarfodydd rheolaidd yn eich bywyd?
  ⦁ Angen delio gyda phobl sydd wastad yn tanseilio eich hyder?
  ⦁ Yn dioddef o ddiffyg hunan-barch?
  ⦁ Yn awyddus i ddychwelyd i’r gwaith ar ol cyfnod i ffwrdd ond yn poeni na fyddwch yn medru ymdopi?
  ⦁ Ymgeisio am swydd well (gyda mwy o dal!!) ond yn amau eich gallu?

Faint mae hyn eisioes wedi costio yn ariannol i chi?

D’wi’n edrych ar yr union bethau ydych chi eisiau cyflawni, beth yw’r rhwystrau ar y ffordd ac yn delio gyda rhai o’r pethau canlynol er mwyn i chi dyfu mewn hyder bob dydd.

⦁ Setio nod neu gol
⦁ Cyflyraeth. (Motivation)
⦁ Ofnau
⦁ Emosiynau
⦁ Sisial mewnol di-ddiwedd 
⦁ Agwedd
⦁ Credoau 
⦁ Pwysedd
⦁ Sgiliau Pendantrwydd
⦁ Sgiliau Rhwydweithio 

D’wi yn optimist di-ben-draw a byth yn rhoi’r ffidil yn y to unwaith d’wi wedi penderfynu fy mod eisiau cyrraedd nod. Mi lwyddes i gael fy fest Gymreig Meistri am y 400metr ar ol 37 mlynedd! R’wy’f yn hynod o dalentog, a dawnus ac

Mae hi’n greadigol a dawnus iawn ac mae ganddi’r gallu prin i ddangos i eraill beth yw eu gallu a’u doniau ac i ddadorchuddio eu ‘pefr’. Mae hi wedi llwyddo ymdopi a dysgu byw gyda chyflwr corfforol poenus a hir dymor iawn ac mae’n deall yn union sut i ‘wneud lemoned pan mae bywyd ond yn cynnig lemwn i chi’


See ‘Testimonials’ to see what some of my clients say about working with me on ‘Confidence’ and ‘Assertiveness Training’ issues.

Call Now Button