CYSYLLTWCH

    Gallaf roi gwarant i chi am eich cyfrinachedd pan y byddwn yn cael sgwrs anogaeth – boed hynna y sesiwn am ddim archwiliadol gyntaf dros Sgeip/ffon neu mewn person.