Dwi wedi gweithio yn agos gyda Gwenno ers y flwyddyn 2000: fel Cadeirydd Pwyllgor Llywodraethol Ysgol Gymraeg Treganna yng Nghaerdydd, yn ceisio cefnogi ei gwaith arloesol gyda Gorymdaith Genedlaethol Dydd Gwyl Dewi (GGDGD) a mewn nifer helaeth o gyd-destynau cydraddoldeb. Fel cyfrannydd allweddol i fywyd cenedlaethol Cymreig, Gwenno gafodd y syniad ac ysgrifennodd eiriau yn y Gymraeg a Saesneg ar gyfer can swyddogol ‘Gorymdaith Genedlaethol Dydd Gwyl Dewi (GGDGD) gafodd ei lansio yn gynnar yn 2018 gan Yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas yn Y Senedd, ac ers hynna mae yn cael ei chydnabod fel Anthem Dydd Gwyl Dewi. Hi hefyd gafodd y syniad am ‘Baner Sir Benfro’, sydd bellach wedi cael cartref parhaol yn Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi. Gwenno gafodd y syniad i gael Baneri Sirol i ddathlu ein nawdd Sant ac mae ‘Baner Sir Benfro’ nawr wedi ymgartrefu’n barhaol yn Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi. Ers hynna mae hi wedi helpu Baner Sir Gaer a Sir Drefaldwyn i ddod i fodolaeth yn ogystal a nifer helaeth o faneri ysgol – ac mae y Faner Ysgol Gyntaf erioed (o Ysgol Cwmgors) wedi cael cartref parhaol bellach yn San Ffagan – ers 2019. Mae GGDGD wedi hybu’r twf o o leiaf dau ddeg dau o pareds o amgylch Cymru yn 2019 ac mae rhain yn parhau i dyfu bob blwyddyn. Mae GGDGD wedi cynnig y Gymru gyfoes patrwm cynhwysol a chynnes o hunaniaeth cenedlaethol sydd yn gwasanaethu fel engraifft wych ar gyfer y rhai sydd yn ymdrechu i greu cenedl deg a chyfartal ac mae rol Gwenno yn natblygiad a thwf anhygoel y pared yn ddiamheuol. R’wy’n argymell hi hefyd fel actores, cantores a sgwenwraig greadigol o gryn ddawn.
Cyflwynodd Gwenno weithdy ar Hyfforddiant i’r Cyfryngau i Dim Rhyngwladol Pel Rhwyd Cymru i baratoi ar gyfer delio gyda’r Wasg yng Nghwpan y Byd yn Awstralia, fe’i gwnaeth yn rhyngweithiol ag yn lot fawr o hwyl ar ol diwrnod hir yn y gwersyll. R’oedd hi’n medru tynnu ar a rhannu ei phrofiad helaeth o flynyddoedd o brofiad yn y maes yma gyda’r chwaraewyr ar tim rheolaeth. R’oedd y gweithdy yn addysgiadol a’r tips gwych wnaeth Gwenno eu rhannu gyda ni yn hynod o ddefnyddiol o dan olau llachar y wasg yng Nghwpan Pel Droed y Byd. Llawer o ddiolch i Gwenno am rannu ei gwybodaeth a’i harbenigedd gyda ni.
Hyfforddwr Tim Pel Rhwyd Cymru
Trish Wilcox
Pennaeth Perfformiad Elitaidd Pel Rhwyd Cymru
Roedd gweithio gyda Gwenno wedi rhoi lle saff iawn i mi allu ymddiried a thrafod rhai materion pwysig iawn, oeddwn i fel Cynghorydd Sir uchel ei broffil angen bod yn ofalgar iawn nad oeddwn yn eu rhannu gydag unrhywun. Mae hi wedi caniatau mi i gysidro, adlewyrchu a gneud penderfyniadau ar nifer helaeth o faterion heriol iawn oedd yn ymwneud a symiau anferthol o arian y treth dalwyr. Fel ffigwr cyhoeddus amlwg, r’oedd anogaeth yn fy nghaniatau i archwilio ac analeiddio penderfyniadau cymhleth iawn mewn amgylchedd cwbl saff a chyfrinachol. Dwi wedi darganfod Gwenno i fod yn hynod o drylwyr a phroffesiynol yn ei dull. Mae hi’n gneud y job yn effeithiol iawn a mae hi’n sicrhau fod y canlyniadau i gyd yn rai positif. Mae hi hefyd yn andros o laff ac yn llawn hwyl!
Dirpryw Arweinydd Cyngor Dinas fawr ac Aelod o’r Cyngor Gweithredu am bedair mlynedd.