Gwasanaethau dwi’n eu cynnig

gwennocard

Annogaeth Arweinyddiaeth    

Beth sydd yn eich rhwystro rhag ‘Creu’n Eithriadol’ mewn dulliau o arweinyddiaeth pwerys ac ysbrydoledig?  Fel arweinydd effeithiol fy hun, dwi’n gwbod yn union beth sydd angen i osgoi rhwystrau a sialensau ac r’wyn defnyddio fy ffynonellau di-ben draw o greadigrwydd i’ch galluogi i weld canlyniadau newydd, mewn ffordd di-arweiniol. Dwi wastad yn canolbwyntio ar gols llwyddiannus a chanlyniadau positif tra’n cael hwyl.  Dwi’n gwirioni ar ddatgelu ‘sbarcl’ coll pobol.

Hyfforddiant Siarad yn Gyhoeddus

Beth sydd yn eich rhywstro chi rhag ‘Creu’n Eithriadol’ ym maes cyfathrebu a siarad yn gyhoeddus? Fel darlledwraig a pherfformwraig  broffesiynol am y tri-deg mlynedd olaf, allai rannu rhai o’r dulliau a’r technegau rhyfeddol dwi wedi eu dysgu a datblygu i ddangos i chi sut i ddod yn siaradwr cyhoeddus pwerys, effeithiol ac ysbrydoledig.

Hyfforddiant Hunan Hyder

Beth sydd yn eich rhwystro rhag ‘Creu’n Eithriadol’ ym mhob agwedd o’ch busnes a’ch bywyd? Mae hunan-hyder yn allweddol i unrhyw fath o lwyddiant. Gofynnwch i unrhyw berson llwyddiannus. Fel person busnes  llwyddiannus gyda dros tri-deg mlynedd a mwy o brofiad ym meusydd Busnes, Cyfryngau ac Addysg ym Mhrydain, Ewrob ac America, mae hyder wedi bod yn ganolog yn fy llwyddiant.

Advertisements