Annogaeth Arweinyddiaeth

gwennocardBeth sydd yn eich rhwystro rhag ‘Creu’n Eithriadol’ mewn arweinyddiaeth pwerys ac ysbrydoledig?

Fel arweinydd effeithiol fy hun, dwi’n gwbod yn union beth sydd angen i osgoi rhywstrau a sialensau ac r’wyn defnyddio fy ffynonellau di-ben draw o greadigrwydd i’ch galluogi i weld canlyniadau newydd, mewn ffordd di-arweiniol. Dwi wastad yn canolbwyntio ar gols llwyddiannus a chanlyniadau positif tra’n cael hwyl. Dwi’n gwirioni ar ddatgelu ‘sbarcl’ coll pobol.

Mae bod yn arweinydd  yn un o’r pethau fwyaf heriol allwn ni wynebu erioed. Gall weithiau fod yn le unig tu hwnt i fod, gyda heriau di-ri, a weithiau dyfodol eraill a chyllidau enfawr yn y fantol. S’dim ots pa mor hir ydyn ni’n gweithio ar fod yn arweinydd effeithiol, mae ymarfer yr ymddygiad cywir yn dasg ddi-ben draw. Mae adnabod ac osgoi y rhai anghywir yn dasg ddi-ddiwedd hefyd.

Felly, gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi’ch hunan:

 • Ydych chi weithiau angen trafod materion busnes pwysig gyda rhywun tu allan i’ch cwmni ond byth yn gwybod ble mae’r encil saff yna lle gallwch chi gnoi cil a thrafod atebion creadigol cyffroes gyda rhywun sy’n deall y byd busnes?
 • Ydi ofn yn eich rhwystro rhag gwneud penderfyniadau a all effeithio  ar eich cwmni a’ch adnodd fwyaf  pwerys, eich staff, rhag symud ymlaen.
 • Sut allwch chi dorri drwy’r nenfwd wydr sydd yn eich rhwystro rhag cyrraedd y Bwrdd Llywodraethol lle y chi’n perthyn?
 • Pa sgilie sydd angen arno chi i symud ymlaen yn eich gyrfa fel arweinydd?
 • Ydi eich gwerthoedd chi yn effeithio ar eich gallu i symud ymlaen yn effeithiol yn eich gyrfa?
 • Beth fydde chi’n gallu cyflawnu petase chi yn y lle ‘perffaith’ yn eich gyrfa?

Drwy’r defnydd o gwestiynau miniog ac annogaeth di-gyfeiriadol dwi’n gallu dangos llwybr a rhai llwybrau cwta-cyflym (short-cuts) hefyd er mwyn i chi allu cyrraedd copa eich mynydd personol. Dewch i fynu – mae’r olygfa yn anhygoel!!

Pwy yw Arweinydd eich bywyd chi? Ydych chi:

 • Weithiau yn teimlo ‘ynghlwm’ neu wedi parlysu a ddim yn gallu symud i unrhyw gyfeiriad, unai yn eich bywyd gwaith neu personol?
 • Ddim yn gallu symud  mewn unrhyw ffordd neu gyfeiriad rhag ofn i chi wneud y penderfyniad anghywir?
 • Ddim yn gallu dioddef eich gwaith, y bos neu eich cwrs coleg?
 • Yn y sefyllfa garwriaethol anghywir neu yn teimlo fod pobol yn eich cymeryd yn ganiataol?
 • Teimlo eich bod yn arnofio yn ddi-gyfeiriad drwy fywyd – ddim yn wirioneddol gwbod beth yw eich gwir ‘bwrpas’ ond yn brwydro ‘mlaen achos fod angen talu’r bilie bob mis.
 • Ddim yn gwbod pam ydych chi yma ar y ddaear yma?

Dwi’n gallu gweithio un wrth un mewn person, ar y ffon neu drwy Skype, drwy Gymru gyfan a phedwar ban byd, felly nid yw pellter byth yn broblem a gall y sesiwn fod ar amser pan allwch chi ganolbwyntio a buddsoddi yn chi eich hunan. Oherwydd, dim ond UN ohono chi sydd yna yn y byd mawr ‘ma, felly waeth i chi gael y fersiwn orau bosib.

Gweler ‘Tystiolaethau’ i weld beth mae rhai o fy nghlientiaid yn dweud am weithio gyda mi ar faterion sydd yn ymwneud ac ‘Annogaeth Arweinyddiaeth’ neu ‘Annogaeth Bywyd’.

Advertisements