Hyfforddiant Hunan Hyder

gwennocardBeth sydd yn eich rhwystro rhag ‘Creu’n Eithriadol’ ac yn llwyddiannus ym mhob agwedd o’ch busnes a’ch bywyd ?

Mae hunan hyder yn ganolog i unrhyw fath o lwyddiant. Gofynnwch i unrhyw berson llwyddiannus. A dyna beth wnes i pan wnes i ymchwilio llyfr ar ferched yn y byd comedi dal-dy-dir (stand-up) sydd nawr yn nwylo fy asiant yn America.

https://traceagency.wordpress.com/2012/03/06/a-warm-welcome-to-gwenno-dafydd-from-cardiff-wales/

https://traceagency.wordpress.com/2012/08/30/welcome-to-america-gwenno-dafydd/.

Roedd siarad gyda merched llwyddiannus megis Joan Rivers, Jo Brand, Ronni Ancona, Nina Wadia ac eraill yn agoriad llygaid i mi ac fe ddywedodd pob un ohonyn nhw yr union r’un peth, sef fod hunan-hyder a hunan-gred  yn hanfodol i BOB llwyddiant, d’oes dim ots pa mor llwyddiannus ydych chi yn barod.

Felly, ydych chi:

 • Angen bod yn fwy hyderys yn y gwaith neu mewn sefyllfa busnes?
 • Angen bod yn fwy hyderys mewn unrhyw ran o’ch bywyd?
 • Angen gwneud impact bwerys neu gofiadwy mewn digwyddiadau rhwydweithio?
 • Yn casau cerdded mewn i ddigwyddiadau neu gyfarfodydd rheolaidd yn eich bywyd?
 • Angen delio gyda phobl sydd wastad yn tanseilio eich hyder?
 • Yn dioddef o ddiffyg hunan-barch?
 • Yn awyddus i ddychwelyd i’r gwaith ar ol cyfnod i ffwrdd ond yn poeni na fyddwch yn medru ymdopi?
 • Ymgeisio am swydd well (gyda mwy o dal!!) ond yn amau eich gallu?

Faint mae hyn eisioes wedi costio yn ariannol i chi?

Dwi’n edrych ar yr union bethau ydych chi eisiau cyflawni, beth yw’r rhwystrau ar y ffordd ac yn delio gyda rhai o’r pethau canlynol er mwyn i chi dyfu mewn hyder bob dydd.

 • Setio nod neu gol gyrhaeddiadwy.
 • Cyflyraeth. (Motivation)
 • Ofnau.
 • Emosiynau.
 • Sisial mewnol di-ddiwedd.
 • Agwedd.
 • Credoau.
 • Pwysedd.
 • Sgiliau Pendantrwydd.
 • Rhwydweithio.

Dwi yn optimist di-ben-draw a d’wi byth yn rhoi’r ffidil yn y to unwaith d’wi wedi penderfynu fy mod eisiau cyrraedd unrhyw nod. (e.e. Cael fest Athletau Meistri Cymru a cystadlu yn rhyngwladol yn y 400 metr ar ol 37 mlynedd!!!) Dwi’n greadigol a dawnus ac mae gennyf y gallu prin i ddangos i eraill beth yw eu gallu a’u doniau ac i ddadorchuddio eu ‘pefr’. D’wi wedi llwyddo ymdopi a dysgu byw gyda chyflwr corfforol poenus a hir dymor iawn a d’wi’n deall yn union sut i ‘wneud lemoned pan mae bywyd ond yn cynnig lemwn i chi’

Gweler ‘Tystiolaethau’ i weld beth mae rhai o fy nghlientiaid yn dweud am y gwaith d’wi wedi gwneud gyda hwy ar ‘Hunan Hyder’ a ‘Phendantrwydd’   

Advertisements