Hyfforddiant Siarad yn Gyhoeddus

gwennocardBeth sydd yn eich rhywstro chi rhag ‘Creu’n Eithriadol’ ym maes cyfathrebu a siarad yn gyhoeddus ?

Fel darlledwraig a pherfformwraig  broffesiynol am y tri-deg mlynedd a mwy olaf, allai rannu rhai o’r dulliau a’r technegau rhyfeddol dwi wedi eu dysgu a’u datblygu i ddangos i chi sut i ddod yn siaradwr/wraig cyhoeddus pwerys, effeithiol ac ysbrydoledig.

‘Gewch chi byth ail-gyfle i wneud argraff cyntaf’, boed hynna fel siaradwraig/wr gwadd, mewn cyfweliad teledu neu radio, mewn cynhadledd, cyfarfod rhwydweithio neu mewn parti,  felly mae hi’n gwneud synnwyr i chi ddod a’r gorau ohonoch i bob achlysur cyhoeddus.

Faint mae eich ofn o siarad yn gyhoeddus wedi costio eisioes i chi yn ariannol? Hyder eich cyd-weithwyr yn eich gallu fel rheolwr, y band cyflog nesa, cyfle i gael swydd anhygoel, y siawns i ymhyfrydu a dathlu eich llwyddiannau yn gyhoeddus, ennill ‘tendar’ gwaith pwysig lle mae’n rhaid i chi wneud cyflwyniad i ‘werthu’ eich gwasanaeth?

Ydych chi eisiau dysgu sut i:

Os ydych chi’n ateb IE i unrhyw un o’r cwestiynau yma, fi yw y person all ddatgelu eich doniau cudd pefriol oherwydd fy mod wedi:

  • Bod yn ddarlledwraig broffesiynol a pherfformwraig ers 1980 yn gweithio mewn teledu, radio a ffilmie yng Nghymru, Ewrop a Gogledd America mewn gwahanol feusydd. Gwelwch fy ngwefan arall www.gwennodafyddcreative.co.uk   am fwy o wybodaeth.
  • Bod yn gweithio’n rheoliadd fel darlledydd i’r BBC ac S4C ac fel Meistres y Seremoniau a ‘Compere’ i wahanol ddigwyddiadau corfforaethol.
  • Bod yn siaradwraig gyhoeddus lwyddiannus, dwi wedi cynrychioli Cymru mewn cystadleuthau Siarad yn Gyhoeddus (Toastmasters ‘Voice of Wales’, Brynbuga) ttp://voiceofwales.toastmastersclubs.org/
  • Cyhoeddi’n helaeth fel awdur, mae gennyf gynigion am ddau lyfr yn nwylo  fy asiant yn America ac fe dreuliais brentisiaeth fel Swyddog y Wasg yn y BBC yn ysgrifennu Datganiadau’r Wasg ar gyfer y Radio Times a Sbec. Gweler fy ngwefan www.gwennodafyddcreative.co.uk   am wybodaeth ychwanegol.
  • Newydd orffen hyfforddiant dwy-ieithog y Cyfryngau ar gyfer ‘Y’r Academi Amaeth’ (Cyswllt Ffarmio) gyntaf erioed pan fues i’n annog a hyfforddi 16 o arweinwyr/wragedd y byd ffermio ar sut i ddelio’n effeithiol gyda chyfweliadau teledu.

Gweler ‘Tystiolaethau’ i weld beth mae rhai o fy nghlientiad yn dweud am weithio gyda mi ar faterion ‘Siarad yn Gyhoeddus’.

  

 

Advertisements