Public Speaking Coaching by Skype. Annogaeth Siarad yn Gyhoeddus drwy Sgeip.

Maid of Honour Speech. June 2017.

Elizabeth Rigby Jones. Orange County. Los Angeles. America.

Speech starting point.                                                                                                                           This was a half-page A4 sheet of scribbled ideas which we re-wrote together into a fluid and coherent narrative.

Speech half way mark.

https://www.youtube.com/watch?v=bGHOtR5fuPg

Finished event.

https://www.youtube.com/watch?v=fUxe_S7IyH0&feature=youtu.be

*************

Araith Briodasol – Chwaer y Briodasferch. Mehefin 2017

Elizabeth Rigby Jones. Orange County. Los Angeles. America.

Man cychwyn yr araith:

Fe ddechreusom ni’r broses gyda hanner tudalen A4 o syniadau bras gafodd eu hail sgwennu mewn i gyfres o storiau oedd yn llifo’n dda.

Man canol yr hyfforddiant:

https://www.youtube.com/watch?v=bGHOtR5fuPg

Y cyflwyniad terfynol.

https://www.youtube.com/watch?v=fUxe_S7IyH0&feature=youtu.be

 

 

Advertisements

Americymru World Ambassador – Llysgenad Americymru i’r byd

https://americymru.net/americymru/blog/4723/gwenno-dafydd-st-davids-day-ambassador-to-the-world-interviewed-on-pryhawn-da

Dyma gyfweliad ar Prynhawn Da ar y 23ain o Chwefro 2017 am fy rol newydd er anrhydedd gydag Americymru fel Llysgenad Dydd Gwyl Dewi  i’r  Byd fel cydnabyddiaeth o fy ngwaith gwirfoddol dros y deuddeg mlynedd olaf yn datblygu dathliadau ein Nawdd Sant, nid yn unig yng Nghymru ond hefyd ar draws y byd.

Here is an interview in the Welsh language on S4C’s Prynhawn Da (Good Afternoon)  on the 23rd of February 2017 about my new honorary role as Americymru’s World Ambassador for Saint David’s Day as recognition of my voluntary work over the last twelve years developing celebrations for our Patron Saint not only in Wales but also around the world.

 

 

Americymru’s Saint David’s Day Ambassador

https://americymru.net/contributors

I feel very honoured to have been recognised by Americymru – The leading Welsh/American website, for the voluntary work I have been doing since 2005 in developing Saint David’s Day celebrations in Wales and around the world. Saint David is the Patron Saint of Wales and was born and lived fifteen miles away from where I grew up in North Pembrokeshire. I was, however, born in North Wales in Bangor, Gwynedd in Saint David’s Hospital! Thank you Americymru. This recognition means a lot to me.

Dwi’n teimlo’n hynod o freintiedig i gael y cydnabyddiaeth yma gan Americymru – Prif wefan Cymru/America, am y gwaith gwirfoddol dwi wedi bod yn ei wneud ers 2005 yn datblygu dathliadau Dydd Gwyl Ddewi nid yn unig yng Nghymru ond hefyd ar draws y byd. Dewi Sant yw  Nawdd Sant Cymru  ac fe gafodd ei eni  a bu’n byw ond pymtheg mlynedd o ble wnes i dyfu fynu yng Ngogledd Sir Benfro. Cefais fy ngeni yng Ngogledd Cymru yn Ysbyty Dewi Sant ym Mangor! Diolch yn fawr Americymru. Mae’r gydnabyddiaeth yma yn meddwl lot i mi.